1. Uwzględniając uwarunkowania ekonomiczne, militarne i geopolityczne oceń, jakie szanse miała Polska we wrześniu 1939 r. na skuteczną obronę przed agresją niemiecką. Uzasadnij swoje zdanie.

2. Oceń, które z bitew na froncie radzieckim stanowiły przełom w II wojnie światowej. Uzasadnij swoją opinie.

3. Omów pozytywne i negatywne postawy Polaków wobec eksterminacji Żydów w czasie II wojny światowej.

4. Podczas II wojny światowej wiele dzieł sztuki znajdujących się na ziemiach polskich zostało zagrabionych przez okupantów. Do dziś trwają ich poszukiwania. Wymień kilka najbardziej znanych dzieł, które zaginęły podczas wojny.

1

Odpowiedzi

2009-11-28T18:00:46+01:00
1. Polsak w 1939 roku nie miała żadnych szans na wygranie wojny. Nasi żołnierze co prawda walczyli jak lwy ale mało sprzętu wojskowego, gorsze wyposażenie wojskowe, a przede wszystki mniejsza liczba żołnierzy od Niemiec. Nie byliśmy przygotowani na tą wojnnę przede wszystkim dla tego, że musieliśmy spodziewać się ataku z dwuch stron fronu, dwuch potęg gospodarzczych Rosji i Niemiec.

2.Bitwa w Stalingradzie tocząca się bardzo długo to tam niemcy zatrzymali się idąc na wsuchud, to tam Róscy przełamali dobrą passę Niemiec.
Bitwa na Łuku Kurskim – bitwa rozegrana w dniach 4 lipca - 23 sierpnia 1943 roku pomiędzy siłami niemieckimi a radzieckimi, powszechnie uważana za największą bitwę pancerną drugiej wojny światowej. Zakończyła się przegraną Niemców i przejściem Rosjan do kontrofensywy, dzięki której wyzwolono Orzeł i Biełgorod (5 sierpnia), a następnie Charków (23 sierpnia).

3.Polacy wobec eksterminacji Żydów. Byli tak zwani dobrzy Polacy i źli Polacy.
Jedni narażali się aby ratować życie Żydom np. Irena Sendlerowa która pomagała Żydom zanim powstało getto w Warszawie i po powstaniu getta. Narażała swoje życie wyprowadzając dzieci z getta. Przekazywała je rodzinom zastępczym którebały się o swoje życie ale wiedziały, że trzeba im pomagać.
Ale byli terz źli polacy którz wydawali często żydów aby samemu przeżyć, czasami ze strachu a czasmi myśląc, że Hitler przez nich zaatakował Polskę. Historia w Jedwabne to najstraszni8ejsze wydarzenie w dziejach Polaków, Polacy własnoręcznie zabili kilkaset Żydów.

4.-XVII-wieczny obraz "Portret czytającego mężczyzny" holenderskiego mistrza Pietera de Grebbera
-Aleksander Mroczkowski (1850-1927) „W żniwa”, 1882
-Jan Mostaert (ok. 1475-ok. 1555) - Portret Dworzanina (znany także jako Portret Karola VIII – króla Francji)
-Obraz przypisywany Georgowi Penczowi (ok. 1500-1550), Trójca Świętą
-Dwie płaskorzeźbione kwatery (Niesienie Krzyża i Ukrzyżowanie) z ołtarza w Wkryujściu pocz. XVI w.3 3 3