Mam prośbę musze napisać na historie rozprawkę ale ja nigdy jej nie pisałam nawet w podstawówce i nie wiem jak to napisać proszę o pomoc ...
Temat rozprawki to "System wychowania Spartańskiego i Ateńskiego w Grecji " proszę o pomoc zaznaczam najlepszą pracę !!!

2

Odpowiedzi

2009-11-28T21:26:38+01:00
W rozprawce tej chciałbym porównać system wychowania w Sparcie i Atenach. Systemy te różnią się od siebie praktycznie wszystkim.
W Atenach dzieci wychowywano w myśl zasady ,,bądź piękny". Dzieci yły namawiane do kształcenia się i dbania o swoje ciało. Dzieci uprawiały ćwiczenia fizyczne, a także ćwiczyły umysł i uczyły się podstaw filozofii. W Sparcie natomiast dzieci były wychowywane na wojowników. Cwiczyły ciężko i musiały uczyć się walki. Uczyły się także kradzieży i były karane jeśli ich na tym przyłapano. Ateńskie wychowanie; dobre i uczące piękna, Spartańskie wychowanie; uczące życia i walki. Obydwa te sposoby były od siebie tak różne, a jednak uczyły jak żyć. Jednakże wychowanie było ważne dla danego kraju. Spartanie prowadzili liczne wojny i podboje, więc musieli wychowywać wojowników, Ateńczycy byli miłośnikami sztuki i piękna, więc tak wychowywali swoje potomstwo.
Systemy różne,a jednak podobne. Spartańska przemoc i Ateńska mądrośc.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T01:00:22+01:00
Podam tylko, fakty w punktach na których musisz się wzorować pisząc pracę. Przyznam, że za taki układ otrzymałem masymalną ilość punktów według punktacji maturalnej.
Sparta:
- w II tysiącleciu p.n.e na tereny Peleponezu przybywają Dorowie.
- VII-VI w. p.n.e zjednoczenie małych państwewek/osad, w wyniku czego powstała Sparta. Później zjednoczenie całej Lakonii (kraina geograficzna) w Zwiazek Peloponeski(przestał istnieć w 366 r. p.n.e w wyniku nieudanej wojny z Tebami), którego hegemonem jest Sparta.
- Państwo podzielone na:
- Spartan (Spartiata) który dzierżył tytuł Homoioi.
- Periojkowie, czyli wszyscy wokół, pozbawieni praw politycznych, ale obdarzeni wolnością osobistą.
- Heloci, przywiązani do ziemi, traktowani prawie jak niewolnicy, ale nie można było ich sprzedawać, a tym bardziej zabić.
Władzę sprawowało dwóch (2) dziedzicznych królów (z rodów Agiadów, Eurypontynów ) - Władzę mieli ograniczoną; najwyżsi kapłani, dowódcy w czasie wojen (znany powszechnie Leonidas).
- Zgromadzenie Ludowe (apella)
Wszyscy obywatele powyżej 30 roku życia. Uchwały, inicjatywy, wypowiadanie wojen. Wybór (eforów, gerontów). Jedynie głosowali, bez dyskusji (debaty)
- Geruzja czyli rada starszych ( 28 gerontów, 2 królów) Zatwierdzanie inicjatyw apelli, sądy.
- eforowie (5) kadencja 1 rok. Ich zadaniem było pilnować wychowania (agoge), administracja, finanse.
- Wychowanie spartańskie (agoge)

Ateny- Podobny opis jak Sparta. Musisz napisać o reformach Drakona (621r.p.n.e.), Solona (594r. p.n.e) Pizystrata(561-527) i jego synów (do 510) - tyrania. Reformy Klejstensa (508/07). No i oczywiście rządy Peryklesa (ok. 500-429) . O tym Wszystkim znajdziesz informacje na wikipedii. Sprawdzałem.