Odpowiedzi

2009-03-27T20:13:47+01:00
Równania gazu doskonałego:
pV=nRT
(3p/2)(V/2)=nRT₁

z pierwszego obliczam nR = pV/T
z drugiego obliczam T₁ = 3pV/4nR = (3pV) / (4pV/T) = ¾ T

Skoro temp początkowa(T) wynosiła 300 Kelwinów to
temp koncowa (T₁) wynosi 225 Kelwinów.