Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-28T23:06:23+01:00
OPIS:Pseudokodem nazywany jest taki sposób zapisu algorytmu, który, zachowując strukturę charakterystyczną dla kodu zapisanego w języku programowania, rezygnuje ze ścisłych reguł składniowych na rzecz prostoty i czytelności. Pseudokod nie zawiera szczegółów implementacyjnych (jak np. inicjalizacja zmiennych, alokacja pamięci), często też opuszcza się w nim opis działania podprocedur (jeśli powinien być on oczywisty dla czytelnika), zaś nietrywialne kroki algorytmu opisywane są z pomocą formuł matematycznych lub zdań w języku naturalnym. DZIALANIE:ALGORYTM DSW jest wykorzystywany przy operacji na drzewiastych strukturach danych. Głównym celem działania DSW jest zrównoważenie drzewa binarnego. Zaletą jest względnie mała, oraz stała pamięć potrzebna na dodatkowe zmienne, a także brak konieczności używania sortowania, oraz całkowitej dekompozycji, z późniejszą rekonstrukcją drzewa (co dla dużych drzew jest nieoptymalne). Zostało to zastąpione rotacją węzła, względem rodzica.