Odpowiedzi

2009-11-28T17:03:08+01:00
Wg niego pierwszym, który wprowadził ruch był Bóg. Jest on przyczyną wszystkich ruchów, także ruchu myśli.

To rozum wprowadził w ruch świat i jest jego pierwszą przyczyną, ostatecznym celem.
 
Ruch jest przede wszystkim zmianą formy.
Kiedy ciało znajduje się w stanie zgodnym z naturą
(psyhis), pozostaje w spoczynku.
Zaczyna się poruszać, kiedy jakaś siła wytrąci je ze stanu naturalnego.
Przyczyną ruchu jest więc zawsze bezpośrednie działanie siły.
Ciała dążą przy tym do powrócenia do stanu naturalnego – czyli spoczynku.
W ten sposób wg Arystotelesa naturalnym położeniem kamienia jest "dół".
Rzucony w górę (wprawiony w ruch przez siłę), kamień będzie dążył do tego, aby spaść w dół.
W fizyce Arystoteles szczegółowo rozważa zagadnienia nieskończoności ruchu, próżni i podzielności; próbuje zdefiniować pojęcia miejsca i czasu.
Podaje także podstawowe równania dynamiki.  
14 3 14