Przyspieszenie ziemskie w niezbyt dużej odległości od powierzchni Ziemi jest praktycznie stałe.Ciało o masie m spada pod wpływem siły grawitacji ruchem jednostajnie przyspieszonym.Czy w takim razie praca wykonywana przez siłę grawitacji jest w kolejnych sekundach tego ruchu stała,coraz większy,czy coraz mniejsza?Czy zmienia się,gdy masa ciała wzrasta dwukrotnie?Odpowiedż uzasadnij obliczeniem pracy w pierwszej,drugiej i trzeciej sekundzie ruchu.

1

Odpowiedzi

2009-05-25T21:31:58+02:00
Potrzebna definicja pracy
L=Qs gdzie Q-sila ciezkosci s- droga,przemieszczenie
Q=mg = CONST

s(t)=s1+1/2gt²
obliczam droge po jedne sek
s(t+1)=s1+1/2g(t²+2t+1)
S(t+1)-s(t)=s1+1/2g(t²+2t+1)-s1-1/2gt²=1/2g(2t+1)
Δs=1/2g(2t+1)
droga prebywana w kolejnych sekundach jest proporcjonalna
do kolejnych liczb nieparzystych.
L=QΔs
L1=3/2g
L2=5/2g
L3=7/2g
Dlatego praca jest coraz wieksza.
Q=mg
Gdy masa wzrosnie 2X to sila wzrosnie 2x tzn ze praca wzrosnie 2x

pozdrawiam
4 1 4