Odpowiedzi

2009-11-28T17:12:34+01:00
20% * 250g = 50g
40% * 750g = 300g

50 + 300 = 350
250 + 750 = 1000

350/1000 * 100% = 0.35 * 100% = 35%

Roztwor ma stezenie 35 procentowe
1 4 1
2009-11-28T17:18:45+01:00
Dane:
Cp₁= 20%
mr₁= 250g
Cp₂= 40%
mr₂= 750g

Krok 1:
Obliczmy masę substancji w każdym roztworze poprzez przekształcenie wzoru.

Cp₁= ms₁*100%/ mr₁
Cp₁*mr₁/100%= ms₁
ms₁= 20%* 250g/100%
ms₁= 50g

Cp₂*mr₂/100%= ms₂
ms₂= 40%*750g/100%
ms₂= 300g

Krok 2:
Obliczamy całkowitą mesę substancji i masę roztworu.

ms₃= 50g+300g= 350g
mr₃= 250g+750g= 1000g

Krok 3:
Podstawiamy wartości do wzoru Cp=ms*100%/mr

Cp= 350g*100%/1000g
Cp= 35%

mam nadzieję, że pomogłam :)
2 5 2
2009-11-28T17:20:32+01:00
Dane:
mr1: 250g
stęż1: 20%
mr2: 750g
stęż2: 40%

ms1= 250*20%/100=50
ms2= 750*40/100= 300

ms nowego roztworu= 50+300= 350
mr=250+750=1000

C%= 350*100/1000= 35%
Odp. Masa substancji wyniosła 35%

najpierw wyliczamy z odpowiednio przekształconego wzoru masy subs. składowe po czym dodajemy je co daje nam masę subs. rozpuszczonej w całym roztworze. Teraz ze wzoru możemy policzyć stężenie całego roztworu.
1 5 1