Odpowiedzi

2009-11-28T17:15:18+01:00
- Służba Zwycięstwu Polski - utworzona przez Komitet Ministrów dla spraw Kraju, upatrywano w nim zalążka przyszłej armii Polski podziemnej, zdominowana była przez wojskowych, zdeklarowanych piłsudczyków o legionowym rodowodzie, co dla premiera rządu Władysława Sikorskiego nie było do przyjęcia
- Wł. Sikorski powołał więc w grudniu 1939 Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), na czele którego stanął Kazimierz Sosnkowski, dowództwo Warszawy objął Stefan Rowecki
- w 1940 r. powstał Polityczny Komitet Porozumiewawczy przy ZWZ, którego zadnaiem było zharmonizowanie przygotowań wojska i społeczeństwa do zbrojnego wystąpienia i osiągnięcia zwycięstwa
- po klęsce Francji w czerwcu 1940 przeniesiono Rząd Polski na Uchodźctwie do Londynu i wzrosła wówczas ranga Komitetu, który 28 czerwca 1940 przekształcono w Główny Komitet Polityczny
- następnie powstał Delegat Rządu na Kraj, któy kontrolował budżet ZWZ, mógł udzielać dyrektyw politycznych komendantowi głownemu ZWZ, miał prawo otrzymywania okresowych informacji o stanie organizacyjnym i działalności ZWZ
-od wrzesnia 1942 wsytepowal tylko jeden Delegat Rządu na Kraj był nim Jan Piekałkiewicz
- 26 kwietnia 1944 powołano Krajową Radę Ministrów
- od czerwca 1940 w Warszawie sztab Komendy Głównej AK, ktory mial strukturę sztabu regularnej armii z odziałami

Struktura armii:
- I odział organizacyjny, personalny, odtwarzania sił zbrojnych
- II - wywiadowczy, kotrwywiadowczy
- III - operacjny, szkoleniowy
- IV - kwatermistrzowski
- V - łączności
- VI - informacji , propagandy
- VII - finansowy i kontroli

Społeczeństwo:
* dokonywało tajnego nauczania
* opiekowało się więźniami politycznym -> Departament Pracy i Opieki Społecznej
* ratowało kulturę duchową - >Departament Oświaty i Kultury
* utworzyło Kierownictwo Walki Cywilnej (KWC) , które miało zajmować się problemem kolaboracji