1.
Jeżeli podwojony kwadrat pewnej liczby pomniejszymy o kwadrat liczby 3 , to otrzymamy różnicę kwadratu tej liczby pomniejszonej o 3 i kwadratu sumy tej liczby i liczby 3. Jaka to liczba ?


2. Sprawdź, czy to prawda, że kwadrat liczby nieparzystej jest równy iloczynowi poprzedzającej ją liczby nieparzystej i następującej po niej liczby nieparzystej zwiększonemu o 4. Liczbę nieparzystą oznaczamy 2n + 1Z Góry Dziękuje ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T17:26:32+01:00
Zad1
2x²-3²=(x²-3)-(x²+3)
2x²-9=-6
2x²=3
x²=1,5
x=√1,5 lub -√1,5

zad2

(2n+1)²=(2n-1)*(2n+3)
4n²+4n+1=4n²+4n-3

jak widzimy L nie jest równy P
iloczyn liczb o jeden mniejszej i o jeden wiekszej liczby nieparzystej jest mniejszy od kwadratu liczby nieparzystej o 4
3 3 3
2009-11-28T17:32:53+01:00
Zad. 2.
(2n + 1)² = (2n - 1)(2n + 3) + 4
4n²+4n+1 = 4n² +6n -2n -3 + 4
4n² + 4n +1 = 4n² +4n + 1
jak widzimy L = P
1 5 1