Odpowiedzi

2009-11-28T20:19:58+01:00
Rozmowa telefoniczna
W rozmowie telefonicznej nie widzisz osoby, z którą rozmawiasz i nie możesz reagować na jej zachowanie. Tymczasem ona odbiera sygnały nie tylko z treści tego, co mówisz, ale także poprzez ton Twojego głosu, ponieważ zależy on od wielu czynników; warto więc zapamiętać kilka podstawowych zasad, których przestrzeganie zapobiega najpoważniejszym błędom.

komunikaty
niewerbalne
intonacja głosu, akcent, rytm mówienia itp.
dźwięki paralingwistyczne np. śmiech, płacz, ziewanie, westchnienia urozmajcają proces komunikacji i wyrażają ekspresję uczuć,

werbalne
należy mówić wyraźnie, jasno, precyzyjnie i z uzasadnieniem wyrażać swoje myśli,
tempo mówienia powinno być takie, aby adresat mógł dobrze zrozumieć słowa wypowiadane przez osobę mówiącą,
ton głosu każdego z rozmówców nie powinien być monotonny.
4 5 4