Odpowiedzi

2009-11-28T17:17:00+01:00
Korozja chemiczna. Korozyjne działanie suchych gazów jest szczególnie intensywne w podwyższonych temperaturach. Na przykład wodór powoduje "chorobę wodorową miedzi", gdy wnika do metalu zawierającego zanieczyszczenia tlenowe np. Cu2O. Wytworzona w trakcie redukcji para wodna dąży do wydobycia się z metalu i wywołuje pęknięcia.
Dwutlenek siarki i siarkowodór atakują m.in. srebro, miedź i nikiel. Powietrze i gazy spalinowe mogą wywołać odwęglanie stali i jej utlenienie. Wytworzona na powierzchni warstewka tlenku może chronić głębsze warstwy metalu przed korozją o ile jest dostatecznie zwarta i gruba. Dzieje się tak w trakcie utleniania, np. glinu, cynku, niklu, miedzi, chromu i żelaza. Trwałość warstewki ochronnej pasywującej zmniejszają naprężenia mechaniczne oraz jej zła spójność z metalem wynikła z różnic objętości molowej tlenku i objętości molowej metalu. Duży wpływ na postęp utleniania metalu ma szybkość dyfuzji atomów metalu poprzez warstewkę tlenku do powierzchni zewnętrznej i dyfuzja tlenu do powierzchni metalu.


Ochrona metali przed korozją:

Ze względu na ogromne straty, jakie ponosi gospodarka wskutek korozji, opracowano wiele metod zapobiegania a przynajmniej hamowania tego niepożądanego zjawiska. Do najważniejszych metod ochrony antykorozyjnej można zaliczyć:
* elektrochemiczną ochronę katodową i protektorową
* metaliczne i niemetaliczne powłoki ochronne
* dyfuzyjne ulepszanie powierzchni metali
* stosowanie inhibitorów
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T17:18:04+01:00
Korozja jest to inaczej rdza. Możemy zapobiegać np. malowaniu powłoki specjalnym lakierem. Korozja najczęściej występuje w metalach. W przypadku samochodów zapobiegnięciem korozji byłoby garażowanie sojego pojazdu. Aby zapobiec również korozji należy nie wystawiać czynników na procech wody
16 4 16
2009-11-28T17:18:10+01:00
Korozja to nazwa procesów niszczących mikrostrukturę materiału, które prowadzą do jego rozpadu. Korozja zachodzi pod wpływem chemicznej i elektrochemicznej reakcji materiału z otaczającym środowiskiem.

Korozji można zapobiegać stosujując powłoki ochronne i stopy metali odporne na korozje. Można także osłabić agresywność środowiska.
5 3 5