Odpowiedzi

2009-11-28T20:54:41+01:00
Czynniki klimatotwórcze:
szerokość geograficzna
rozkład lądów i mórz
prądy morskie
ukształtowanie powierzchni
rodzaj podłoża
szata roślinna
wysokość bezwzględna (0,6°C/100 m wysokości w powietrzu wilgotnym temperatura spada (tzw. mokra adiabatyczna), i ok. 1 °C/100 m w suchym (tzw. sucha adiabatyczna))
dominujące kierunki wiatrów
pokrycie terenu
działalność człowieka