Zad1
Ciśnienie atmosferyczne w Kołobrzegu jest równe 1000hPa. Oblicz wartość siły nacisku( parcia) atmosfery ziemskiej an powierzchnię leżącego na plaży koca o wymiarach 2m x 2m .

Zad2
Wybierz z podanych przykładów te zjawiska, w których wykorzystuje się ciśnienie atmosferyczne:
a) szczelne zamykanie słoików z przetworami.
b) pompowanie piłki,
c) stawianie baniek lekarskich.
d) napełnienie wodą strzykawki lekarskiej.
e) wypuszczanie powietrza z dętki rowerowej

2

Odpowiedzi

2009-11-28T17:55:33+01:00
Potrafię odpowiedzieć na zadanie 1 .


Fparcia = p*S

Co oznacza :

Fparcia – siła parcia (w niutonach N)
p – ciśnienie (w paskalach Pa)
S – pole powierzchni (w m²)

Obliczenia :

p= 1000hPa = 100 000 Pa = 100 000 N/m²
S = 2m*2m= 4m²

F= 100 000 * 4 = 400 000 N = 400 kN
4 5 4
2009-11-28T17:55:40+01:00
Zad.1
Dane:
p=1000hPa=10⁵Pa
S=2m*2m=4m²

Rozwiązanie:
Siła nacisku jest to iloczyn ciśnienia atmosferycznego i powierzchni, nad którą panuje to ciśnienie. F=p*s=4*10⁵N


4 5 4