Odpowiedzi

2009-11-28T18:11:41+01:00
Spalono 20 g etanu. ile gramów wody otrzymano w tej reakcji. oblicz ile dm3 gazu otrzymano w tej reakcji.

M(C₂H₆)=2*12 + 6*1=30 g/mol
M(H₂0)= 2*1 + 16= 18 g/mol

2C₂H₆ + 70₂ -> 4CO₂ + 6H₂0
2 mole----------------- 6 moli
60g----------------------108g
20g-------------------------x
x=20*108/60=36g - tyle gramów wody otrzymano.

[Rozbiłam to na dwie proporcje, bo w jednej byłoby to z lekka nieczytelne :) ]

2C₂H₆ + 70₂ -> 4CO₂ + 6H₂0
2 mole------ -4 mole--- 6 moli
60g-----------89,6 dm³---134,4 dm³
20g--------------z dm³-----------x dm³
z= 20*89,6/60=29,8 dm³ - tyle otrzymano CO₂
x= 20*134,4/60=44,8 dm³ - tyle otrzymano wody (pary wodnej - to też gaz)

W sumie otrzymano 29,8+44,8=74,6 dm³gazu.