1.Organy władzy w Sparcie.
2.Organy władzy w Atenach i sposób wyboru.
3.Ostracyzm,oligarchia
4.Podział społeczeństwa w Egipcie.
5.Wyjaśnij pojęcia:
-monoteizm
-menora
-talmud
-szabat
-arka przymierza
-Mojżesz
-rabin
-tora
-diaspora
6. Demokracja Ateńska. Kim byli: Drakon,Solon, Klejstenes, Perykles.

2

Odpowiedzi

2009-11-28T17:32:42+01:00
Pojęcia:
monoteizm - wiara w jednego Boga, przeciwieństwo henoteizmu
menora - żydowski świecznik
talmud - jedna z podstawowych ksiąg judaizmu
szabat - najważniejsze żydowskie święto, ostatni dzień każdego tygodnia ( w judaiźmie sobota )
arka przymierza - skrzynia z drzewa akacjowego
Mojżesz - przywódca izraelitów w czasie ich wyjścia z Egiptu
rabin - mistrz, jest jednocześnie administratorem gminy wyznaniowej
tora - pięć pierwszych ksiąg w biblii, czyli cała biblia hebrajska
diaspora - rozproszenie członków danego narodu
5 1 5
2009-11-28T17:47:29+01:00
1. dwóch królów/ rada starszych ( geruzja) składająca się z 28 członków i 2 królów- gerontów, pełniących swój urząd dożywotnio. Musieli mieć ponad 60 lat, decydowali o najważniejszych państwowych sprawach/ Apella- Zgromadzenie ludowe, wszyscy dorośli obywatele państwa, eforowie (pięciu)
2. zgromadzenie ludowe- dorośli obywatele, wybierali przedstawicieli fyll, ważne decyzje
Rada 500-rozstrzyganie bieżących spraw polis, sądownictwo, kontrola urzędników
Areopag- składał się z archontów po zakończeniu kadencji, sądzenie
Archonci- 10 jeden z nich dowódcą armii, najwyżsi urzędnicy
Strategowie- dowództwo w armii
3.ostarcyzm- sąd skroupkowy,rodzaj tajnego głosowania w którym wybierano osoby podejrzane o tyranię, które dostawały 10 letnią karę wygnania
oligarchia- władza nielicznych, ustrój w którym władzę sprawuje niewielka grupa ludzi
4. faraon
kapłani i wyżsi urzędnicy
n i ż s z i u r z ę d n i c y
rzemieślnicy rzemieślinicy rzemieślnicy
chłopi chłopi chłopi chłopi chłopi chłopi chłopi chłopi
niewolnicy niewolnicy niewolnicy niewolnicy niewolnicy niewolni
5 monoteizm- wiara w jednego Boga
menora- żydowski świecznik siedmioramienny
talmud-święta księga judaizmu, rodzaj katechizmu
szabat- dzień święty judaistów ( sobota )
arka przymierza- skrzynia zawierająca tablice z przykazaniami
Mojrzesz- wyprowadził lud Żydowski z Egiptu

rabin- podstawowa funkcja religijna w judaizmie, kapłan
tora- pięcioksiąg
diaspora- rozproszenie żydów po świecie, nastąpiła po rzobiciu powstania Szymona Bar Kochby przez cesarza rzymskiego- Hadriana
5. Drakon- prawodawca ateński, spisał prawo w 621r.p.n.e
Solon- reformator prawa
Klejstenez- kolejny reformator prawa
Perykles- wprowadził demokrację do aten
12 4 12