2. Gospodarka

Antwerpia w XVI w.
Miasto utrzymuje się głównie z handlu i swój dobrobyt oraz sławę w znacznej mierze zawdzięcza cudzoziemskim kupcom. Zaznaczę po pierwsze, że niezależnie od tutejszych mieszkańców i ludzi przyjeżdżających z innych miejscowości, a także licznych kupców z Francji, których tutaj w czasie pokoju bywa bardzo dużo, w Antwerpii zamieszkuje stale ponad 1000 kupców, należących do sześciu różnych narodowości i przebywających w tym mieście tak w czasie wojny, jak i pokoju. Wśród kupców tych są także główni agenci zagranicznych kupców: Niemcy, Duńczycy z Hanzeatami, Włosi, Hiszpanie, Anglicy i Portugalczycy […]. Miejscowi i przyjezdni kupcy dokonują tu ogromnych transakcji finansowych, tak z wekslami i zastawami, jak i z towarem […].
Istota transakcji wekslowych polega na tym, że w Antwerpii biorą lub pożyczają pewną sumę pieniędzy, którą następnie muszą zwrócić albo też otrzymają we Włoszech lub gdzie indziej […]. Transakcję tę wymyślono wyłącznie w celu usprawnienia handlu, ale przewrotność wielu kupców, szczególnie najbogatszych, nie poprzestając na tym ze skąpstwa, chciwości i ciągłego dążenia do wielkich zysków spaczyła tę uczciwą transakcję. Oni bowiem, to dając pieniądze, to znów zabierając poważne sumy z giełdy, powodują brak stabilizacji na rynku pieniężnym, podczas gdy inni ponoszą straty.

Pytania:
1. Co autor tekstu uważał za podstawę dobrobytu Antwerpii?
2. Czy wśród wymienionych agentów handlowych mogli znajdować się także przybysze z Polski?
3. Wyjaśnij istotę transakcji wekslowych.
4. Jak autor ocenia transakcję wekslową?
Muszę mieć też określone jaki to jest rodzaj źródła


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T18:08:44+01:00
1.Autor tekstu uważa za podstawe dobrobytu handel i kupców z innych krajów

2.Moim zdaniem nie

3.Sednem Transakcji wekselowych miało być usprawnienie handlu.

4.Autor uważa że transakcja wekselowa powodowała brak stabilizacji na rynku i inni ponosili przez to strate.


Ja bym tak napisała ale pewna ne jestem ;)
4 3 4