Odpowiedzi

2009-05-25T21:39:48+02:00
= (5/10 * 100/25 + 14/10*3/14 - 2/3) *15/2 = (10/25 + 3/10 - 2/3) * 15/2 =
= (120/300 + 90/300 - 200/300) * 15/2 = (210/300 - 200/300) * 15/2 =
= 10/300 * 15/2 = 5/20 = 1/4
2009-05-25T21:52:25+02:00
(O,5:1,25+1.4:4i dwie trzecie - dwie trzecie) x 7 i jedna druga =
(jedna druga: pięć czwartych+siedem piątych:czternaście trzecich)razy piętnaście drugich = (dwie piąte+ siedem piątych razy trzy czternaste-dwie trzecie)razy piętnaście drugich= (dwanaście trzydziestych+ dziewięć trzydziestych - 20 trzydziestych) razy piętnaście drugich = jedna trzydziesta razy piętnaście drugich = jedna czwarta