Jakie było znacznie "deklaracji praw człowieka i obywatela" dla wprowadzenia poszanowana podstawowych praw człowieka?

Na czym opierał się trójpodział władzy wprowadzony przez Monteskiusza?

Proszę o krótką odpowiedz na te pytania.. ;P

3

Odpowiedzi

2009-11-28T17:58:33+01:00
Na pierwsze nie bardzo wiem

Trójpodział władzy opierał się na wyznaczeniu władzy: ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej. Jest stosowany do dziś
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T18:02:57+01:00
W Deklaracji uznano prawo każdego człowieka do wolności i własności. Pozwalało ono również na sprzeciw złym rządom, zniesiono przywileje szlachty i duchowieństwa, czyniąc wszystkich ludzi równymi.
Trójpodział władzy polegał na rozdzieleniu władz na: wykonawczą, ustawodawczą oraz sąd.
2009-11-28T21:39:42+01:00
Na pierwsze nie wiem jak odpowiedzieć ale...

Trójpodział władzy wprowadzony przez Monteskiusza polegał na tym że każda władza miała swoje obowiązki , które musiała wykonywać.Podzielona była ona na władzę ustawodawczą , władzę wykonawczą i władzę sądowniczą :)