Dostaliśmy ostatnio 3 kartki z zadaniami, za nic w świecie nie potrafię tego rozwiązać, gdyby był ktoś tak miły...

//Kartka 1//RÓŻNICA KWADRATÓW DWÓCH WYRAŻEŃ (zależy mi na rozpisaniu tych zadań, nie na samych wynikach).

1) Przekształć wyrażenia, korzystając ze wzoru skróconego mnożenia:
a) (x-5)(x+5)=
b) (7+x)(7-x)=
c) (6x-8)(8+6x)=
d) (9a-7b)(9a+7b)=
e) (x+8)(8-8)=
f) (3x-5)(3x+5)=
g) (2+9x)(9x-2)=
h) (2a-5b)(2a+5b)=
i) (¹/₂x-¹/₃)(¹/₂x+¹/₃)=
j) (0,6-x)(0,6+x)=

2) Przedstaw podane sumy algebraiczne w postaci iloczynu:
a) 25-x²=
b) b²-49=
c) 4a²-16=
d) 81-9c²=
e) 16y²-144z²=
f) 36l²-100k²=
g) ¹/₄m²-¹⁶/₂₅p²=
h) ⁹/₁₆a²-¹/₉b²=

//Kartka 2//KWADRAT SUMY DWÓCH WYRAŻEŃ (co można, to rozpisać oczywiście).

Zadanie 1: Przekształć, korzystając ze wzoru skróconego mnożenia:
a) (a+4)²=
b) (5+z)²=
c) (2d+5)²=
d) (f+3g)²=
e) (¹/₃c+¹/₅d)²=
f) (4a+3b)²=

Zadanie 2: Przekształć, korzystając ze wzoru skróconego mnożenia:
a) (x-6)²=
b) (4-z)²=
c) (x²-4)²=
d) (²/₅b-¹/₄c)²=
e) (5x-6y)²=
f) (0,7d-1)²=

Zadanie 3: Oblicz, korzystając z odpowiedniego wzoru skróconego mnożenia:
a) 41²=
b) 29²=
c) 102²=
d) 998²=

//Kartka 3//ZADANIA.

1. Przekształć wyrażenia, korzystając z odpowiedniego wzoru skróconego mnożenia:
a) (x+3)²=
b) (x+5)²=
c) (4+x)²=
d) (10+x)²=
e) (x+7)²=
f) (2x+5)²=
g) (3x+1)²=
h) (4x+2)²=
i) (5x+3)²=
j) (10x+7)²=
k) (x-6)²=
l) (x-4)²=
m) (3-x)²=
n) (9-x)²=
o (x-20)²=
p) (2x-3)²=
r) (3x-5)²=
s) (4x-1)²=
t) (1-5x)²=
u) (2-9x)²=

2. Przekształć wyrażenia, korzystając z odpowiedniego wzoru skróconego mnożenia:
a) (4a+5b)²=
b) (4a-5b)²=
c) (-4a+5b)²=
d) (-4a-5b)²=
e) (3-x)²=
f) (3+x)²=
g) (x-3)²=
h) (-x+3)²=
i) (-x-3)²=
j) (10+x)²=
k) (x-10)²=
l) (10-x)²=
m) (-x-10)²=
n) (-x+10)²=
o) (x-¹/₂)²=
p) (a+³/₄)²=
r) (¹/₂x-4)²=
s) (²/₃a+2)²=

3. Oblicz, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia:
a) 51²=
b) 62²=
c) 23²=
d) 35²=
e) 301²=
f) 502²=
g) 805²=
h) 1003²=
i) 2005²=
j) 19²=
k) 18²=
l) 69²=
m) 99²=
n) 88²=
o) 77²=
p) 999²=
r) 37²=
s) 1999²=

Dużo tego, ale liczę, że ktoś do jutra (tj. do 29.11 najpóźniej do godziny 18.00-19.00) zdoła to zrobić... pozdrawiam. :)

1

Odpowiedzi

2009-11-28T18:02:01+01:00
A) (x-5)(x+5)= x(do kwadratu)-25
b) (7+x)(7-x)= 49-x(do kwadratu)
c) (6x-8)(8+6x)=36x(do kwadratu)-64
d) (9a-7b)(9a+7b)=81a(do kwadratu)-49b(do kwadratu)
e) (x+8)(8-8)=8x-8x+64-64=0 /mnozysz kazdy z kazdym/
f) (3x-5)(3x+5)=9x(do kwadratu)-25
g) (2+9x)(9x-2)=81x(do kwadratu)-4
h) (2a-5b)(2a+5b)=4a(do kwadratu)-25b(do kwadratu)
i) (¹/₂x-¹/₃)(¹/₂x+¹/₃)= (?)
j) (0,6-x)(0,6+x)=0,36-x(do kwadratu)


a) 25-x²=(5-x)(5+x)
b) b²-49=(b-7)(b+7)
c) 4a²-16=(2a-4)(2a+4)
d) 81-9c²=(9-3c)(9+3c)
e) 16y²-144z²=(4y-12z)(4y+12z)
f) 36l²-100k²=(6l-10k)(6l+10k)
g) ¹/₄m²-¹⁶/₂₅p²=(?)
h) ⁹/₁₆a²-¹/₉b²=(?)


a) (a+4)²=a²+8a+16
b) (5+z)²=25+10z+z²
c) (2d+5)²=4d²+20d+25
d) (f+3g)²=f²+6fg+9g²
e) (¹/₃c+¹/₅d)²=(?)
f) (4a+3b)²=16a²+24ab+9b²


a) (x-6)²=x²-12x+36
b) (4-z)²=16-8z²+z²
c) (x²-4)²=x(do potęgi czwartej) -8x²+16
d) (²/₅b-¹/₄c)²=(?)
e) (5x-6y)²=25x²+60xy+36y²
f) (0,7d-1)²=0,49d²-1,4+1


a) 41²=1681
b) 29²=841
c) 102²=10404
d) 998²=996004


a) (x+3)²=x²+6x+9
b) (x+5)²=x²+10x+25
c) (4+x)²=16+8x+x²
d) (10+x)²=100+10x+x²
e) (x+7)²=x²+14x+49
f) (2x+5)²=4x²+20x+25
g) (3x+1)²=9x²+6x+1
h) (4x+2)²=16x²+16x+4
i) (5x+3)²=25x²+30x+9
j) (10x+7)²=100x²+140x+49
k) (x-6)²=x²-12+36
l) (x-4)²=x²-8x+16
m) (3-x)²=9-6x+x²
n) (9-x)²=81-18x+x²
o (x-20)²=x²-40x+400
p) (2x-3)²=4x²-12x+9
r) (3x-5)²=9x²-30x+25
s) (4x-1)²=16x²-8x+1
t) (1-5x)²=1-10x+25x²
u) (2-9x)²=4-36x+81x²


a) (4a+5b)²=16a²+40ab+25b²
b) (4a-5b)²=16a²-40ab+25x²
c) (-4a+5b)²=16a²-40ab+25x²
d) (-4a-5b)²=16a²+40ab+25x²
e) (3-x)²=9-6x+x²
f) (3+x)²=9+6x+x²
g) (x-3)²=x²-6x+9
h) (-x+3)²=x²-6x+9
i) (-x-3)²=x²+6x-9
j) (10+x)²=100+20x+x²
k) (x-10)²=x²-20x+100
l) (10-x)²=100-20x+x²
m) (-x-10)²=x²+20x+100
n) (-x+10)²=x²-20x+100
o) (x-¹/₂)²=(?)
p) (a+³/₄)²=(?)
r) (¹/₂x-4)²=(?)
s) (²/₃a+2)²=(?

a) 51²=2601
b) 62²=3844
c) 23²=529
d) 35²=1225
e) 301²=90601
f) 502²=252004
g) 805²=648025
h) 1003²=1006009
i) 2005²=4020025
j) 19²=361
k) 18²=324
l) 69²=4761
m) 99²=9801
n) 88²=7744
o) 77²=5929
p) 999²=998001
r) 37²=1369
s) 1999²=39960001
30 1 30