Każdej liczbie rzeczywistej x przyporządkowujemy największa z liczb całkowitych mniejszych od x.
a) Jakie wartości przyjmuje ta funkcja dla argumentów: x=2⅓, x=5, x= -3⅓, x=√2, x= π, x= -π
b)Wymień kilka argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartość -2

1

Odpowiedzi

2009-05-25T23:09:05+02:00
A)dla x=2⅓ f(x)=2
dla x=5 f(x)=4
dla x= -3⅓ f(x)=-4
dla x=√2 f(x)=1
dla x= π f(x)=3
dla x= -π f(x)=-4
b)Funkcja przyjmuje wartość -2 dla np:
-1,5
-1⅔
-√2
-√3
-1,9865
-1⅞
10 3 10