Po jakim czasie ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego z szybkością początkową V1= 5 m/s ( V jeden równa się 5 metrów na sekundę) ciało osiągnie szybkość V2 = 15 m/s ? ( V dwa równa się 15 metrów na sekundę) . Wartość przyspieszenia wynosi 2m/s² ( dwa metry na sekundę kwadrat) . Jaką w tym czasie przebędzie drogę?

2

Odpowiedzi

2009-11-28T18:03:10+01:00
Ciało potrzebuje 5s do osiągnięcia v2 przejedzie 60m
2009-11-28T18:03:55+01:00
V₂-v₁=a*t więc t=5 sekund

s=v₀*t+at²/2 co daje wynik 50 metrów