Zad1. Dwa punkty materialne poruszają się ze stałą prędkością po okręgach o promieniach: r1=1m, r2=4m. ich przyspieszenia dośrodkowe mają jednakowe wartości. Oblicz stosunek częstotliwości ich ruchów. zad2. Płyta kompaktowa ma średnicę 12cm i wykonuje od 4 do 8 obrotów na sekundę. Znajdz przedział, w którym zawarta jest szybkość liniowa punktu na brzegu płyty.

1

Odpowiedzi

2009-11-28T18:58:40+01:00
Zad2.

dane: szukane: wzór

f₁=4Hz v=? v=2πrf
f₂=8Hz
d=12cm


v=2π6cm*4Hz
v=12cmπ*4 ¹/s
v=48πcm/s

v=2π6cm*8Hz
v=12cm*π*8 ¹/s
v=96πcm/s

odp v∈(48πcm/s ; 96πcm/s)


zad1 nieumiem