1.Ułóz równania dysocjacji jonowej podanych soli a pod każdym z nich zapisz bilans ładunku według schematu : Liczba kationów × ładudek kationu = liczba anionów × ładunek anionu :
CaCl₂ →
Na₂SO₄ →
Na₂SO₄ →
K₃PO₄ →
NaNO₃ →
CuSO₄ →
AlBr₃ →

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T18:19:06+01:00
CaCl2 --- Ca2+ + 2Cl -
Na2SO4 --- 2 Na+ + SO4 2-
Na2SO3 --- 2Na+ + SO3 2-
K3PO4 ---- 3K+ + PO4 3 -
NaNO3 -- Na+ + NO3 -
CuSO4 -- Cu2+ + SO4 2-
AlBr3 ---- Al3+ + 3Br-
2009-11-28T22:00:43+01:00
Ca2 + plus 2Cl -
2Na + plus SO4 2-
2Na + plus SO4 2-
3K + plus PO4 3-
Na+ plus NO3 -
Cu 2+ plus SO4 2-
Al 3+ plus 3Br -
z indeksami