Drogą biegnącą równolegle do toru kolejowego jedzie motocyklista z szybkością vi-54km/h.Motocyklista dogania pociąg mający długość 100m i wymija go w czasie t=10 s.Oblicz szybkość pociągu.jakie odcinki drogi przebyły pojazdy podczas jego wymijania?

1

Odpowiedzi

2009-03-27T20:28:26+01:00
V₁ = 54km/h = 15m/s
t = 10s
s = 100m
v₂ <=> prędkosc pociągu
v₃ <=> prędkosc względna
v₃ = v₁ - v₂ <=> v₂ = v₁ - v₃
v₃ = s/t = 10m/s
v₂ = 15m/s - 10m/s = 5m/s
Prędkosc pociągu wynosiła 5m/s = 18km/h
Pociąg przejechał w tym czasie (5m/s)*(10s) = 50m drogi.