Odpowiedzi

2009-05-25T21:58:57+02:00
Wersja po Polsku:
Moim ulubionym zawodem jest piłka nożna. Coraz więcej młodych ludzi pragnie mieć taka pracę, ja jednak jestem wyjątkowy. Potrafię dobrze strzelać gole, trafiam najczęściej w rogi. Bramkarz nie ma najmniejszych szans na obronienie mojego strzału. potrafię też dobrze kiwać. Nikt ni potrafi mnie powstrzymać w ataku. Rzuty wolne wykonuje najlepiej z całej szkoły. Teraz uczęszczam do klubu piłkarskiego (nazwę klubu możesz podać jak chcesz). Jak widać robię bardzo dużo żeby osiągnąć sukces.

Wersja po Angielsku:
A football is my favourite profession. More and more young people want to have so work, however I am exceptional. I am able well to score a goal, I most often hit on horns. The goalkeeper doesn't have the smallest chances of saving my shot. I am able also well to wave. Nobody not is able to stop me in the attack. He performs free kicks best of the entire school. Now I am frequenting the football club (nazwe klubu możesz podać jak chcesz). As can be seen I am doing very much in order to achieve success.