Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T19:36:02+01:00
Zacznijmy od pierwszego filaru obowiązkowego dla wszystkich pracowników prowadzonego przez agencje rządowe, ZUS – dla pracowników otrzymujących dochód z działalności pozarolniczej, KRUS zaś dla rolników. Działanie tego filaru polega na redystrybucji, czyli użyciu wpłacanych składek na wypłaty bieżących należności (renty, emerytury). ZUS zebranych składek nigdzie nie inwestuje, a całość wpłat i wypłat kontroluje za pomocą systemu elektronicznego nadającego każdemu płatnikowi i biorcy indywidualne konto dzięki któremu można kontrolować jego składki i wypłaty. Fundusze ZUS-u można podzielić na 4 części:
- fundusz emerytalny, przeznaczony na wypłaty emerytur,
- fundusz rentowy, na wypłaty wszelkiego rodzaju rent,
- fundusz chorobowy, przeznaczony na wypłaty świadczeń przyznanych ze względu na chorobę nie pozwalającą na pracę, urlopy macierzyńskie,
- fundusz wypadkowy, wypłacane są z niego świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Drugi filar to Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) które działają odmiennie od ZUS-u mianowicie pobierają składki ale nie przeznaczają ich na wypłaty i prowadzone są przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE). Fundusze emerytalne są głównym decydentem gdzie mają być ulokowane bądź zainwestowane składki płatników. Podstawą takich inwestycji jest bezpieczeństwo, czyli zakup papierów wartościowych o minimalnym ryzyku np. Obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe itp. Część środków może być przeznaczona na inwestycje w akcje które są bardziej ryzykowne ale dają większe zyski na dłuższą perspektywę. Składki do funduszu nie są opodatkowane ale za to podatek jest narzucony na wypłacane emerytury.

jest to fragment mojej pracy na temat systemu ubezpieczen, wiec spokojnie to nie jest skopiowane z internetu.