Stanisław P. z Suwałk miał dwie pasje: podróże i filatelistyką. Nie zarabiał wiele więc często wyjeżdżał na kredyt. z jednej z podróży nie wrócił - zmarł na zawał. Synowi zostawił klaser ze znaczkami warty 5 tys. zł i długi w bankach w wysokości 25 tys. zł.
Jakie możliwości prawne może zastosować syn??

2

Odpowiedzi

2009-11-28T18:26:53+01:00
Syn powinienen pójść do banku i poweidzieć jaka sytuacja się stała i bank powinienen zamknąć pożyczke ponieważ przeważnie banki ubezpieczają takie kredyty na śmierc kredytobiercy więc syn za ojca nie powinienen spłacać zaciągniętej pożyczki

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T18:40:36+01:00
Syn ma następujące możliwości :
1/ w okrsie pół roku od daty śmierci ojca złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawo do spadku ( odrzucenie spadku ) . Może to uczynić przed sądem lub w formie aktu notarialnego
2/ może przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza ( wówczas odpowiada do
wysokości aktywów spadkowych )

Poprawne jest stwierdzenie ,że kredyt mógł być ubezpieczony i wówczas
bank nie wystąpi z roszczeniem przeciwko spadkobiercy