Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T18:54:21+01:00
Człowiek jest kowalem swojego losu, czy może o jego wyborach decyduje jakaś siła wyższa?.Która wizja losu jest Ci bliższa?
Jako osoba wierzącą w Boga uważam iż człowiek jest kowalem swojego losu. ale także uważam że o wyborach czlowieka decyduje jakas siła wyższa jak Bóg. Jest takie powiedzenie bez Boga ani do proga. Myślę że gdybyśmy się nie modlili to wiele rzeczy by nam nie wychodziło. To Bóg daje nam wiare w siebie i w swoje możliwści . ale tez bez naszej cięrzkiej pracy nic by z tego nie bylo
24 2 24
2009-11-28T19:10:22+01:00
Trudno jednozncznie odpowiedzieć na pytanie czy człowiek jest kowalem własnego losu , czy też o jego losu decyduje jakaś siła wyższa . Z pewnością najprostszą odpowiedzią byłoby stwierdzenie ,że oba te czynniki kształtują ścieżkę ludzkich losów. Nie mamy bowiem wpływu na to w jakiej społeczności ,rodzinie się urodzimy . Pozostajemy bezradni wobec postawy naszych rodziców , którzy niespornie mają wpływ na kształtowanie się naszych postaw , pomagają nam w dokonywaniu wyborów . Z całą pewnością można powiedzieć , że w najmłodszym okresie naszego życia nie decydujemy sami .
Dorastamy. Poznajemy tajniki wiedzy , odkrywamy ludzi w osobach koleżanek i kolegów . Nasz umysł coraz częściej pozwala nam na dokonywanie ocen , na podejmowanie własnych decyzji , wreśzcie dokonywanie wyborów. I od tej chwili z całą pewnością stajemy się kowalami własnego losu . Nasz stosunek do ludzi , do nauki , do pracy zależeć zaczyna wyłącznie od nas . Niechętny stosunek do samorealizacji , wygodnictwo , nieumiejętność adaptacji się w środowisku i społeczeństwie nie wróżą nikomu szczęśliwej przyszłości .
Ciekawość życia , poznawania , odkrywania , głód wiedzy - rokują powodzenie . Jeśli dodać do tego pozytywne nastwaienia do świata , umiejętność współżycia z ludźmi - możemy liczyć na sukces. Umięjętność rozwiązaywania problemów i odporność na przeciwieństwa losu - hartują naszą odporność . Wydaje się zatem bliższą konepcja stanowiąca ,że człowiek jest kowalem własnego losu .
Wisława Szymborska tak pięknie pisze o tym w wierszu " Życie na poczekaniu "
Dana nam jest rola w sztuce naszego życia . Sztuce na żywo , bez możliwości poprawienia słów , gestów . Od nas zatem zależy , czy zdepczemy kwiat , który wyrośnie na ścieżce naszego życia , czy też uczynimy go pięknym eksponatem sztuki , w której dane nam jest wystąpić tylko jeden raz .
45 2 45