Zadanie 2 strona 26

Rozwiąż logogryf. Na podstawie dostępnych źródeł informacji wyjaśni znaczenie otrzymanego hasła.

1) Tworzą go słońce i siedem planet (14 liter )
2) Naturalna satelita Ziemi (7 liter )
3) do 2006 roku uznawano za dziewiątą planetę Układu Słonecznego. ( 6 liter )
4) Planeta położona najbliżej słońca ( 7 liter )
5) Wstrzymał słońce , ruszył ziemię ( 8 liter
6) Jedna z planet układu słonecznego , która nie posiada księżyców (5 liter )
7) Droga, po której planety obiegają słońce. ( 6 liter
8) Nazwana jest błękitną planetą. ( 6 liter )
9) Największa planeta układu słonecznego. ( 6 liter )
10) Czwarta planeta od słońca. ( 4 litery )3

Odpowiedzi

2009-11-28T18:39:59+01:00
1)układ słoneczny
2)księżyc
3)pluton
4)merkury
5)Kopernik
6)wenus
7)orbita
8)ziemia
9)jowisz
10)mars

astronomia- jest to nauka o ciałach niebieskich, ich budowie, ruchach, pochodzeniu i ewolucji

170 4 170
1. to ma być chyba droga mleczna...
Przepraszaqm ;)
natalia coś pokićkała
to nie ma byc droga mleczna bo mam to ćwiczenie i pasuje
tylko układ słoneczny
2009-11-28T18:47:27+01:00
1 układ słoneczny
2 księżyc
3 pluton
4 merkury
5 kopernik
6 wenus
7 orbita
8 ziemia
9 jowisz
10 mars
36 4 36
2009-11-28T21:20:22+01:00
1.Układ sloneczny
2.Księżyc
3.Pluton
4.Merkury
5.Kopernik
6.Wenus
7.orbita
8.Ziemia
9.Jowisz
10.Mars
64 4 64