Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T18:40:58+01:00
Jest gazem niepalnym, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, dość nietrwałym. Ozon jest niebieskim gazem, o większej gęstości od powietrza. Ma zapach powietrza po burzy.
Wykorzystywany jest do wyjaławiania wody pitnej, pomieszczeń.

2009-11-28T18:40:47+01:00
zastosowanie
z* usuwanie pleśni i grzybów w pomieszczeniac
* usuwanie nieprzyjemnych zapachów
* zapachy pochodzenia zwierzęcego
* zapach stęchlizny
* zapach spalenizny
* zapach dymu
* zapach wymiocin
* zapach po zalaniu w wyniku awarii sieci kanalizacyjnej (ścieki, fekalia)
* odświeżanie pojazdów, w tym również odświeżanie i oczyszczanie klimatyzacji z nieprzyjemnych zapachów oraz drobnoustrojów
* uzdatnianie wody (woda pitna, baseny)
* zabijanie wirusów i bakterii.
* w leczeniu zapaleń układu oddechowego , moczowego , rozrodczego, pokarmowego
* w dermatologii np. ropne głębokie zapalenie skóry, alergie
* w okulistyce
* w laryngologii
* w stomatologii
* coraz więcej jest doniesień wykorzystania tej terapii w onkologii.
wlasciowosci
Zasadnicza warstwa ozonu znajduje się w atmosferze na wysokości 17 - 35 km gdzie powstaje z tlenu pod wpływem promieniowania ultrafioletowego o długości fali do 185 nm. Ozon jest gazem cięższym od powietrza. Jest nietrwały, łatwo ulega rozkładowi. Przyspiesza go jeszcze wzrost temperatury, wilgotności i zanieczyszczeń powietrza. W wodzie ozon rozkłada się szybciej niż w powietrzu. Na szybkość rozkładu ma wpływ odczyn i rodzaj zanieczyszczeń. W postaci gazowej jest bezbarwny, w grubszych warstwach ma kolor niebieski [4, 5]. Wstanie ciekłym jest prawie nieprzezroczysty o zabarwieniu intensywnie ciemnoniebieskim. W stanie stałym jest prawie czarny. Temperatura topnienia wynosi 80,5 K, temperatura krzepnięcia 22 K, a temperatura wrzenia 161,66 K.

Ciekły ozon łatwo rozkłada się na tlen (reakcja wybuchowa). Z dwóch objętości ozonu powstają wtedy trzy objętości tlenu i wyzwala się duża ilość energii:
2009-11-28T20:21:34+01:00
OZON (O3)
Właściwości fizyczne i chemiczne
-niebieski gaz
-gęstość większa od powietrza
-stan wolny (występuje w atmosferze)
-niepalny
-dobrze rozpuszczalny w wodzie
-dość nietrwały
-jest silnym utleniaczem

ZASTOSOWANIE
-środek dezynfekcyjny i bakteriobójczy
-wyjaławianie wody pitnej (ozonowanie),pomieszczeń (np. w szpitalach)
-utlenianie paliwa rakietowego
-reagent w ozonolizie