Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T18:48:20+01:00
Wszystkie substancje mogą znajdować się w trzech stanach skupienia, ale nie jednocześnie. W zależności od temperatury i ciśnienia otoczenia przechodzą z jednego stanu do drugiego. Przykładem jest woda, która poniżej temperatury 00C przechodzi w stan stały - lód, od 00C do 1000C jest ciekła, a powyżej 1000C staje się parą, czyli przechodzi w stan lotny. Innym przykładem jest olej.
2 1 2
2009-11-28T18:50:11+01:00