Odpowiedzi

2009-11-28T18:46:43+01:00
Tlenki - są to związki tlenu z innymi pierwiastkami. Wyróżnia się tlenki metali i tlenki niemetali. Tlenki można również podzielić w zależności od ich właściwości. Wyróżnia się następujące rodzaje tlenków:

1. Tlenki zasadowe -reagują z kwasami, a nie reagują z zasadami, zwykle są to tlenki metali (np. CaO, MgO)
2. Tlenki kwasowe -reagują z zasadami, a nie reagują z kwasami, zwykle są to tlenki niemetali (np. CO2, SO2)
3. Tlenki obojętne - nie reagują ani z kwasami, ani z zasadami (np. CO)
4. Tlenki amfoteryczne - reagują zarówno z kwasami jak i zasadami (np. Al2O3)
10 3 10
2009-11-28T18:51:35+01:00
Tlenki metali-są substancjami jonowymi, wiązanie między atomem metalu, a atomem tlenu jest wiązaniem jonowym.
K2O tlenek potasu zasadowy
Na2O tlenek sodu zasadowy
MgO tlenek magnezu zasadowy


Tlenki niemetali-to najczęściej gazy
CO tlenek węgla (II) obojętny
CO2 tlenek węgla (IV) kwasowy
N2O tlenek azotu (I) obojętny
11 3 11