Hej! Moglibyście mi pomóc? -.- jutro mam sprawdzian z polskiego z środków artystycznych czy czegoś takiego :))

~Metafora, anafora, oksymoron, peryfraza, porównanie, epitet, przenośnia, apostrofa, pytanie retoryczne, uosobienie, wykrzyknienie, hiperbola, animizacja, powtórzenie, wyliczenie, przerzutnia.

To tych wszystkich potrzebuje krótka definicję i przykład.
Proszę o pomoc.. ; /

1

Odpowiedzi

2009-05-25T22:47:50+02:00
Apostrofa- bezpośredni zwrot do osoby, bóstwa, rzeczy, np. Litwo, ojczyzno moja.
-pytanie retoryczne- pytanie, na które nie oczekujemy odpowiedzi, ponieważ ją znamy, albo jej nie ma
-przerzutnia- przeniesienie części zdania do następnego wersu.
-wykrzyknienie- wprowadzenie zdań wyrażających emocje, zdań wykrzyknikowych.
-powtórzenie- dwukrotne lub wielokrotne wystąpienie tego samego wyrazu.
-anafora- powtórzenie tego samego wyrazu na początku wersu.
-hiperbola- wyolbrzymienie, przesadnia.
-epitet- określenie rzeczownika przymiotnikiem bądź rzeczownikiem.
-porównanie- przypisanie cech jednej rzeczy, postaci do drugiej, np. drzewa jak świeczki.
-metafora- przenośnia, połączenie wyrazów nie mające znaczenie dosłownego.
-animizacja- ożywienie, nadanie przedmiotom, zjawiskom lub pojęciom cech istot żywych.

Tyle znalazłam:):)