Napisz równania reakcji:
a) kwasu siarkowego (VI) z sodem, magnezem, cynkiem, glinem,
b) kwasu fosforowego (V) z tlenkiem sodu, tlenkiem wapnia, tlenkiem żelaza (II), tlenkiem żelaza (III),
c) kwasu solnego z wodorotlenkiem potasu, wodorotlenkiem magnezu, wodorotlenkiem baru, wodorotlenkiem glinu,
d) tlenku azotu (V) z wodorotlenkiem sodu, wodorotlenkiem potasu, wodorotlenkiem wapnia, wodorotlenkiem baru.

1

Odpowiedzi

2012-09-06T15:13:31+02:00

Zadanie 1.

 

a)  H₂SO₄ + 2Na ⇒ Na₂SO₄ + H₂

     H₂SO₄ + Mg ⇒ MgSO₄ + H₂

     H₂SO₄ + Zn ⇒ ZnSO₄ + H₂

     3H₂SO₄ + 2Al ⇒ Al₂(SO₄)₃ + 3H₂

 

b)  2H₃PO₄ + 3Na₂O ⇒ 2Na₃PO₄ + 3H₂O

     2H₃PO₄ + 3CaO ⇒ Ca₃(PO₄)₂ + 3H₂O

     2H₃PO₄ + 3FeO ⇒ Fe₃(PO₄)₂ + 3H₂O

     2H₃PO₄ + Fe₂O₃ ⇒ 2FePO₄ + 3H₂O

 

c)  HCl + KOH ⇒ KCl + H₂O

     2HCl + Mg(OH)₂ ⇒ MgCl₂ + 2H₂O

     2HCl + Ba(OH)₂ ⇒ BaCl₂ + 2H₂O

     3HCl + Al(OH)₃ ⇒ AlCl₃ + 3H₂O

 

d)  N₂O₅ + 2NaOH ⇒ 2NaNO₃ + H₂O

     N₂O₅ + 2KOH ⇒ 2KNO₃ + H₂O

     N₂O₅ + Ca(OH)₂ ⇒ Ca(NO₃)₂ + H₂O

     N₂O₅ + Ba(OH)₂ ⇒ Ba(NO₃)₂ + H₂O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)