Odpowiedzi

2009-11-28T23:48:46+01:00
2009-11-28T23:58:50+01:00
A) P=20cm²
a=√20=2√5cm
Ob= 4a=4*2√5=8√5cm

b) d=5
d=a√2
a=d/√2=5/√2=5√2/2=2,5√2
P=2,5√2*2,5√2=12,5cm²

c)e=2√2
f=4√3

P=e*f/2=2√2*4√3/2=4√6

do obliczenia obwodu jest potrzebny rysunek (patrz załącznik)

c²=(2√3)²+(√2)²
c²=4*3+2
c²=14
c=√14

Ob=√14*4=4√14
2009-11-29T00:00:14+01:00
A) Jaki obwód ma kwadrat o polu 20 cm²?
P=a²
a²=20=4*5
a=2√5 cm
Obw=4*a
Obw=4*2√5=8√5 cm

B) Jakie pole ma kwadrat o przekątnej długośći 5?
d=5
d=a√2
a√2=5 /:√2
a=5/√2
P=a²
P=(5/√2)²=25/2=12,5

C) Oblicz pole i obwód rombu o przekątnych długości 2√2i 4√3 ?
d₁=2√2
d₂=4√3
P=(d₁*d₂)/2
P=(2√2*4√3)/2
P=8√6/2
P=4√6

(½d₁)²+(½d₂)²=a²
(½*2√2)²+(½*4√3)²=a²
(√2)²+(2√3)²=a²
2+4*3=a²
2+12=a²
a²=14
a=√14

Obw=4a=4√14