Grunty orne zajmują w Polsce 45% powierzchni ogólnej kraju. Jednak zróżnicowanie gleb jest bardzo duże. Wskaż występowanie najcenniejszych dla rolnictwa typów gleb:
a) czarnoziemy:
b) rędziny:
c) czarne ziemie:
d) gleby brunatne:
e) mady:
f) gleby płowe:

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • bary
  • Początkujący
2009-11-28T19:07:07+01:00
2009-11-28T19:51:17+01:00