Uzupełnij tekst:
Łąki powstały na terenach,które niegdyś zajmowały ............ .
Rosną na nich............,które są koszone zwykle dwa razy w roku.
Łąki są utworzone przez człowieka.Takie układy przyrodnicze nazywamy .......................... .

3

Odpowiedzi

2009-11-28T19:10:49+01:00
Łąki powstały na terenach,które niegdyś zajmowały lasy .
Rosną na nich trawy,które są koszone zwykle dwa razy w roku.
Łąki są utworzone przez człowieka.Takie układy przyrodnicze nazywamy (?)sztucznymi(?) .
2009-11-28T19:11:58+01:00
Łąki powstały na terenach,które niegdyś zajmowały bagna.
Rosną na nich trawy,które są koszone zwykle dwa razy w roku.
Łąki są utworzone przez człowieka.Takie układy przyrodnicze nazywamy (nie wiem) .
2009-11-28T19:54:16+01:00
Łąki powstały na terenach,które niegdyś zajmowały LASY.
Rosną na nich TRAWY,które są koszone zwykle dwa razy w roku.
Łąki są utworzone przez człowieka.Takie układy przyrodnicze nazywamy SZTUCZNYMI .