"Porównaj ciśnienia ucznia o masie m=40 kg na podłodze , gdy kolejno:

a) stoi na śniegu w butach - jeżeli powierzchni każdego buta wynosi S=250cm²,
b) stoi na śniegu na nartach których długość wynosi a₁= 1,6 m
a szerokość każdej z nich b₁=10 cm
c) stoi na lodzie w łyżwach , z których każda ma długość a₂= 25cm, a szerokość b₂= 0,5cm

Sformułuj ogólny wniosek z tych obliczeń.

Dane :

Szukamy:

Rozwiązanie:

Odpowiedź"

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T19:15:06+01:00
Dane:
m = 40kg
a) Sb = 250cm²
b) a1 = 1,6m, b1 = 10cm
c) a2 = 25cm, b2 = 0,5cm


Żeby wyliczyć ciśnienie, na pierwszym miejscu musimy obliczyć ciężar chłopca:
F = m * g
g (stała grawitacji dla Ziemi) ≈ 9,81 m/s² ≈ 10m/s²
F = 40kg * 10m/s²
F = 400 kgm/s² = 400 N

Wzór na ciśnienie:
p = F/s
p - ciśnienie
F - ciężar
s - powierzchnia

a)
F = 400N
s = 250cm² - zamieniamy cm² na m²= 0,025m² * 2(mnozymy przez 2, ponieważ jest podana powierzchnia jednego buta, a chłopiec zapewne nosi 2 buty:) = 0,05m²

p=F/s
p=400N / 0,05m²
p = 8000Pa ~ 8kPa

b)
Pole powierzchni nart to dwa prostokąty: 2*(a1*b1) = 2*(1.6m*0.1m) = 0.32m²
s = 0,32m²
p = F/s
p = 400N/0,32m²
p = 1250Pa ~ 1.2kPa

c)
Pole powierzchni łyżew to dwa prostokąty: 2*(a2*b2) = 2*(0.25m*0.005m) = 0,0025m²
s = 0,0025m²
p = F/s
p = 400N/0,0025m²
p = 160 000Pa ~ 160kPa

a) ciśnienie ucznia stojącego na śniegu w butach o powierzchni każdego buta Sb=250cm2 wynosi 8kPa
b) ciśnienie ucznia stojącego na śniegu na nartach,których długość wynosi a1=1,6m a szerokość każdej z nich b1=10cm, wynosi 12kPa
c) ciśnienie ucznia stojącego na lodzie na łyzwach ,z których każda ma długość a2=25cm,a szerokość b2=0,5 wynosi 160kPa.
Ciśnienie zależy od ciężaru i powierzchni - im większy jest stosunek ciężaru do powierzchni, tym wyższe jest ciśnienie.
50 4 50