Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T21:51:41+01:00
Powstają z lessów w warunkach klimatu kontynentalnego i umiarkowanego suchego przy udziale roślinności łąkowo-stepowej i leśno-stepowej.To biologicznie czynny twór przyrody, powstały pod wpływem tak zwanych czynników glebotwórczych. Do czynników glebotwórczych zaliczamy:
podłoże skalne, roślinność, zwierzęta, rzeźbę terenu i klimat.
Myślę,że pomogłem.
8 4 8