W roku 1881 wykonano serię doświadczeń, podczas których umieszczono nici glonów (zielenic) pod mikroskopem i oświetlano je światłem o różnych barwach (czerwonej, pomarańczowej, niebieskiej i fioletowej). W środowisku otaczającym glony umieszczono ruchliwe, aerobowe (tlenowe) bakterie. Po kilku minutach naświetlania zaobserwowano największe nagromadzenie bakterii wokół tych nici glonów, które były poddane działaniu światła o barwie czerwonej oraz niebieskiej. W częściach nici naświetlanych światłem o innych barwach zaobserwowano jedynie niewielkie ilości tych bakterii.

Polecenie 1 - Wyjaśnij, dlaczego największe skupisko bakterii zaobserwowano w tych częściach nici glonów, który były naświetlane światłem o barwach: czerwonej i niebieskiej.

Polecenie 2 - Ustal i podaj wraz z uzasadnieniem, czy w tym samym doświadczeniu uzyskano by takie same wyniki, gdyby zamiast zielenic użyto krasnorosty.

Jeżeli umiecie odpowiedzieć tylko na jedno z poleceń, to to też mnie satysfakcjonuje.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T03:03:11+01:00
Polecenie 1
Podczas procesu fotosyntezy powstaje tlen, który jest niezbędny do życia bakterią aerobowym. Chlorofil A i B występujący w zielenicach najefektywniej produkuje go dla fal długości (odczytaj z wykresu), które w spektrum barw odpowiadają kolorowi czerwonemu i niebieskiemu.

Polecenie 2
Nie uzyskano by tych samych wyników. Krasnorosty prócz chlorofilu A zawierają także chlorofil D oraz inne barwniki jak karotenoidy, ksantofile, fikoerytryny i (niektóre) fikocyjany. Spektrum pochłanianych przez nie barw jest większe, przez co można by się spodziewać innego sposobu rozmieszczenia bakterii.
1 5 1