1. Forma czynnego wypoczynku poza miejscem stałego zamieszkania, związana z celami poznawczymi.
2. Człowiek, który odkrywa mało dostępne przejścia jaskiń.
3. Forma hodowli zwierząt gospodarskich.
4. Naturalny proces powodujący degradację gleby.
5. Zwierzęta wypasane w górach.
6. Sposób umacniania pól na stokach.
8. Tradycyjny letni wypas owiec na pastwiskach górskich.
9. Gospodarka rolna charakterystyczna dla obszarów górskich.
10. Najwyższe góry w Europie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T20:31:54+01:00
1. Zwiedzanie
2. Grotołaz
3. Chów
4. Erozja
5. Owce
6. Tarasy rolne
7. ?
8. Bacowanie (chyba)
9. Hodowla
10. Alpy
1 5 1