Mam do rozwiązania dwa PROSTE zadania z matmy. ;]
Prosze o WSZYSTKIE obliczenia.

1. Dwa prostokąty są podobne w skali 1:3. Suma ich pół wynosi 200cm². Oblicz pole tych prostokątów.
ODPOWIEDŹ wynosi P1= 20cm² P2 = 180cm²

2. Prostokątna działka na planie, sporządzonym w skali 1:1000, ma wymiary 15cm × 20cm. Ile hektaraów ma ta działka w rzeczywistości.?
ODPOWIEDŹ wynosi 3ha.

2

Odpowiedzi

2009-11-28T19:26:14+01:00
1. Jezeli stosunek tych prostokątów wynosi 1:3 to stosunek ich pól wynosi 1:9.

200cm²/10=20cm²

P1=20cm²
P2=20cm²*9=180cm²

2. 1:1000
1cm ->10m

a=15*10m=150m
b=20*10m=200m

P=150*200=30000m²=3ha //// 1ha=10000m²
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T19:35:37+01:00
Zad 1
P₁ + P₂ = 200
P₁ = ab
P₂ = 3a3b = 9ab
ab + 9ab = 200
10ab = 200
ab = 20
P₁ = 20 cm²
P₂ = 200 - 20 = 180 cm²
zad 2
15 razy 1000 = 15000 cm = 150 m
20 razy 1000 = 20000 cm = 200 m
P - pole powierzchni = 150 razy 200 = 30000 m²
1 ha = 10000 m²
30000/10000 = 3 ha