Odpowiedzi

2009-11-28T19:29:53+01:00
Obieg azotu w przyrodzie opiera się na 5 podstawowych procesach
-pobieranie nieorganicznych związków z podłoża
-rozkładziemartwych szczątków organicznych z uwolnieniem amonialu
-wiazaniu azoty cząsteczkowego
-nitryfikacje
-dentryfikacja
Rośliny pobierają azotanyV z gleby i wykorzystują je do syntezy białka. Azot zostaje włączony w łańcuchy pokarmowe i dostają się do organizmów konsumentów na wszystkie poziomy troficzne. Martwa materia organiczna i odchody organizmów rozkłądają się i przy udziale bakterii nitryfikacyjnych powstają z nich azotanyV.Bakterie denitryfikacyjne zapewniają powrót azotu do atmosfery, przeprowadzając rozkłąd azotanów V do wolnego azotu