Zad1
jaką funkcje pełni jądro komórkowe , mitochondrium , aparat Colgiego , rybosom , siateczka śródplazmatyczna
zad2
uzupełnij zdanie
organizmy żyjące na ziemi wykonują te same podstawowe czyności życiowe
są to odrzywianie się ,... wydalanie , ... , ruch , ... , oraz wzrost i rozwój

1

Odpowiedzi

2009-11-28T19:42:33+01:00
1.

Jądro komórkowe-służy do rozmnażania

Mitochondrium-w nim zachodzi oddychanie tlenowe igromadzi się energia

Aparat Goldiego-ma postać stosu przylegających do siebie,spłaszczonych pęcherzyków.Każdy z nich przechowuje i modyfikuje białka wytworzone w siateczce śródplazmatycznej.

Rybosom-te niewielkie organelle są rozmieszczone w cytoplazmie lub na powierzchni siateczki śródplazmatycznej.Odgrywają one ważną role w procesie powstawania białek

Siateczka śródplazmatyczna-to system kanalików i pęcherzyków oddzielonych od cytoplazmy błoną.Zachodzą w nich rozmaite reakcje chemiczne.Kiedy na powierzchni siateczki śródplazmatycznej znajdują sie rybosomy,uczestniczy ona w tworzeniu białek.


2.Podstawowe czynności organizmów to:

-oddychanie,
-odżywianie,
-ruch,
-wydalanie,
-rozmnażanie,
-wzrost,
-Odbieranie bodzców i
-rozwój


19 3 19