Jeżeli gęstość w temperaturze 4 stopni Celcjusza wynosi 1g/cm 3 to 50 g wody zajmuje objętość ....
Obliczenia


Oblicz gęstość sześcianu miedzianego o masie
8960 kg i objętości 1 km3. Wynik podaj w kg?m3 oraz g?cm3
Obliczenia


Masa skrzynki wynosi 30g >Oblicz jej ciężar na Ziemi i na Księżycu
Obliczenia

Ciężar beczki na Ziemi wynosi 500N Oblicz masę Na Ziemi i na Księżycu
Obliczenia

Zlewkę o pojemności 1000 ml napełniono do połowy wodą .Po wrzuceniu kamienia poziom wody podniósł się o 700ml . Oblicz objętość kamienia .Wynik cm3 i dm 3.
Obliczenia

Gęstość lodu wynosi 900kg /m3 . Oblicz masę bryły lodu o objętości 2 m3 .Wynik podaj w kg i g.
Obliczenia

1

Odpowiedzi

2009-05-26T09:17:48+02:00
Jeżeli gęstość w temperaturze 4 stopni Celcjusza wynosi 1g/cm 3 to 50 g wody zajmuje objętość ....
Obliczenia
Czyli z proporcji:
1g - 1 cm³
50g - x cm³

x=50 cm³

Oblicz gęstość sześcianu miedzianego o masie
8960 kg i objętości 1 km3. Wynik podaj w kg?m3 oraz g?cm3
Obliczenia
Nie wiem czy nie masz błędu z tym km³ ale Ok zmiana jednostek :)
1 km³=1000*1000*1000 m= 10⁹ m³
8960 kg/ 10⁹ m³ = 8,96 * 10⁻⁶ kg / m³
1 m³ = 100*100*100 cm = 10⁶ cm³
8960 kg/ 10¹⁵ = 8,960 * 10⁻¹² kg/cm³
Masa skrzynki wynosi 30kg Oblicz jej ciężar na Ziemi i na
Ciężar na ziemi: 30 * 10 = 300N
Ciężar na księżycu: 30*10/6=50N

Ciężar beczki na Ziemi wynosi 500N Oblicz masę Na Ziemi i na Księżycu
Obliczenia
Na ziemi średnie przyspieszenie g= 10
masa= ciężar/przyspieszenie = 500/10 = 50kg
Na księżycu średnie przyspieszenie g= 10/6
masa= 1/6 * ciężar na ziemi/przyspieszenie Ziemi = 8,3 kg

Zlewkę o pojemności 1000 ml napełniono do połowy wodą .Po wrzuceniu kamienia poziom wody podniósł się o 700ml . Oblicz objętość kamienia .Wynik cm3 i dm 3.
Obliczenia
1 ml = 10⁻³ l = 10⁻³ dm³ = 1 cm³
V kamienia:
700*10⁻³ dm³=0,7 dm³
700*1 cm³= 700 cm³

Gęstość lodu wynosi 900kg /m3 . Oblicz masę bryły lodu o objętości 2 m3 .Wynik podaj w kg i g.
Obliczenia
900 * 2 = 1800 kg =1 800 000 g