Odpowiedzi

2009-11-28T19:44:32+01:00
Chrom tworzy związki na stopniach utlenienia II, III i VI. Odpowiadają temu jony chromu Cr2+, Cr3+ i Cr6+. Istnieją następujące tlenki chromu:

Charakter chemiczny chromu wraz ze wzrostem stopnia utlenienia zmienia się podobnie jak w przypadku manganu.
Na +II stopniu utlenienia – właściwości metaliczne (Cr2+)
Na +III stopniu utlenienia – właściwości amfoteryczne
Na +VI stopniu – właściwości niemetaliczne

Tlenek chromu (II), CrO Cr2+ + O2- ---> CrO - zasadowy
Tlenek chromu (III), Cr2O3 2Cr3+ + 3O2- ---> Cr2O3 - amfoteryczny
Tlenek chromu (VI), CrO3 Cr6+ + 3O22- ---> CrO3 - kwasowy

Równania potwierdzające charakter chemiczny:
Charakter zasadowy CrO:
CrO + 2HCl  CrCl2 + H2O

Chromian ołowiu, PbCrO4, stosowany jako żółty pigment, otrzymuje się zwykle z minerału krokoitu; można go również otrzymać w laboratorium w wyniku reakcji między związkiem ołowiu a chromianem sodu, Na2CrO4.
Tlenek chromu (III), Cr2O3, jest najlepiej znany jako pigment - zieleń chromowa. Zajmuje on dziewiąte miejsce wśród związków najbardziej rozpowszechnionych w skorupie ziemskiej.

Wodorotlenek chromu (III) – Cr(OH)3 jest trudno rozpuszczalny i może być otrzymany w formie osadu z roztworów zawierających kationy Cr3+. W reakcji z kwasami zachowuje się jak zasada: Cr(OH)3 + H+  Cr3+ + 3H2O

Na stopniu utlenienia + VI chrom tworzy kwasowy tlenek CrO3, kwas chromowy H2CrO4 oraz sole: chromiany M2CrO4 i dichromiany M2Cr2O7 ( gdzie M to kation jednododatni)

Wszystkie związki chromu + VI w środowisku kwaśnym są silnymi utleniaczami, w obecności reduktorów: Fe2+, Sn2+, S2-, I-, redukują się do związków chromu + III.
np. Cr2O7 2- + 6 Fe2+ + 14H+ 2 Cr3+ +6 Fe3+ + 7H2O

Silne utleniacze utleniają chrom +3 do +6 (żółte chromiany CrO42- przechodzące pod wpływem zakwaszenia w pomarańczowe dichromiany Cr2O72-).*
1 2 1