Wyszukaj w internecie lub w źródłach książkowych informacji na temat statystyki strat ludnościowych w II wojnie światowej. Wpisz je do tabeli a następnie wykonaj polecenia.

D każdego kraju dopisz:
Ludność przed II wojną światową
Ludność po II wojnie światowej
Straty bezwzględne
Odsetek stratNiemcy
ZSRR
Francja
Wielka Brytania
Polska
Włochy
Grecja
Belgia
Holandia
Dania
Czechosłowacja
Węgry
Norwegia
Chiny
USA
Japonia1. Wypisz trzy kraje, które poniosły najwyższe bezwzględne straty w II wojnie światowej.
2. Wypisz trzy kraje, które poniosły najwyższe procentowo straty ludności.
3.Wyjaśnij, z czego wynikały tak znaczne różnice poniesionych strat przez poszczególne państwa.
4. Wyjaśnij, dlaczego II wojnę światową nazwano wojną totalną.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T00:25:34+01:00
Niemcy 69623000 62490000 7133000 10,47%
ZSRR 168500000 145400000 23100000 13,71%
Francja 41700000 41138000 562000 1,35%
Wielka Brytania 47760000 47309600 450400 0,94%
Polska 34849000 34289000 5600000 16,07%* (warto zauważyć że w przypadku Polski mogą to być większe wyniki gdyż komunizm zaniżał statystyki poległych wywiezionych na sybir itp)
Włochy 44394000 43939500 454500 1,02%
Grecja 7222000 6910700 311300 4,31%
Belgia 8387000 8300900 86100 1,02%
Holandia 8729000 8526200 202800 2,32%
Dania 3795000 3791800 3200 0,08%
Czechosłowacja 15300000 14955000 345000 2,25%
Węgry 9129000 8549000 580000 6,35%
Norwegia 2945000 2935500 9500 0,32%
Chiny 517568000 497568000 20000000 3,86%
USA 131028000 130609500 418500 0,32%
Japonia 71380000 68700000 2680000 3,75%

1]Największe straty bezwzględne w kolejności
1) Chiny 200000000
2) ZSRR 23100000
3) Niemcy 7133000
2]Największe procentowe straty ludzi w kolejności
1) Polska 16,07% a nawet więcej
2) ZSRR 13,71%
3) Niemcy 10,47%
3]Różnice ze strat wynikały z intesywności prowadzonych działań wojennych na terytorium państwa (Polska) lub prowadzonych przez dane państwo (Niemcy , ZSRR itp)
4]II wojne światową nazywamy światową ze względu na obszar na którym się toczyła czyli na całym globie ziemskim

Prosze weź pod uwage że troche trzeba było w to włożyć pracy i pisałem to do 0:25 więc za "najlepsza odpowiedz" byłbym bardzo wdzięczny
23 4 23