Ułóż wzór półstrukturalny propenu, napisz rówania reakcji tego węglowodoru z wodorem (a) i z chlorem (b) oraz nazwijprodukty tych reakcji.

Wzór półstrukturalny propenu:....................................
a)............................................................................................
b)........................................................................................

1

Odpowiedzi

2009-11-28T19:57:25+01:00
Propen - C₃H₆

wzór pół strukturalny:
CH₂=CH-CH₃

reakcja przyłączania wodoru
C₃H₆ + H₂ -> C₃H₈ - propan

reakcja przyłączania chloru:
C₃H₆ + Cl₂ ->C₃H₆Cl₂ - dichloropropan

pozdrawiam :)
1 5 1