Trzeba uzupełnić tekst.
a) Liczba ludności Polski w 2007 roku wynosiła .... .
b) Pod względem liczby mieszkańców Polska zajmuje .... miejsce na świecie i .... miejsce w Europie.
c) Do połowy lat dziewięćdziesiątych liczba ludności w Polsce stale ..... , a od 1999 r. zaznacza się jej ..... .
d) Przyrost naturalny to ......
e) Gdy współczynnik przyrostu naturalnego jest wysoki, mówi się o ...... , a jeśli niski o ...... .
f) Największy w powojennej Polsce wyż demograficzny zaznaczył się w latach ...... . Współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł wówczas ...... .

3

Odpowiedzi

2009-11-28T20:02:25+01:00
A) Liczba ludności Polski w 2007 roku wynosiła 38,1mln .
b) Pod względem liczby mieszkańców Polska zajmuje 31 miejsce na świecie i 8 miejsce w Europie.
c) Do połowy lat dziewięćdziesiątych liczba ludności w Polsce stale wzrastała , a od 1999 r. zaznacza się jej spadek .
d) Przyrost naturalny to różnica między liczbą urodzeń, a liczbą zgonów .
e) Gdy współczynnik przyrostu naturalnego jest wysoki, mówi się o wyżu demograficznym , a jeśli niski o niżu demograficznym .
f) Największy w powojennej Polsce wyż demograficzny zaznaczył się w latach 1950-1955 . Współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł wówczas 20 promili .

P.S.To jest na 150 procent dobrze. Przepisałam to z książki Planeta Nowa 3 Mariusza Szuberta. Mogę liczyć na naj ?
4 4 4
2009-11-28T20:13:29+01:00
A) 38 mln 115 tys. osób
b) 7 miejsce w Europie a 13 na świecie
c) wzrastała; pogorszyło
d)różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów.
e)przewadze liczby urodzeń nad liczbą zgonów; jeśli niski o przewadze liczby zgonów nad liczbą urodzeń
f)latach 50 - -tych;
2009-11-28T20:21:50+01:00
A) 38,1mln .
b) Pod względem liczby mieszkańców Polska zajmuje 31 miejsce na świecie i 8 miejsce w Europie.
c) Do połowy lat dziewięćdziesiątych liczba ludności w Polsce stale wzrastała , a od 1999 r. zaznacza się jej spadek .
d) Przyrost naturalny to różnica
e) Gdy współczynnik przyrostu naturalnego jest wysoki, mówi się o wyżu demograficznym , a jeśli niski o niżu demograficznym .
f) Największy w powojennej Polsce wyż demograficzny zaznaczył się w latach 1950-1955 . Współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł wówczas 20 promili .