Doświadczenie2 str.53 Świat Fizyki ZamKor gimnazjum1

cel:
obserwacja skutków ciśnienia atmosferycznego.
potrzebne przedmioty:
kartka papieru A4, linijka o długości 30cm,stół.
kolejne czynności:
1.Na stole, prostopadle do jego krawędzi, połóż linijke
tak, aby około 1/3 jej długości wystawała poza jej blat.
2.Uderz lekko ręką w wystajaca poza blat część linijki ta, aby linijka podskoczyła.
3.Ponowie ułóż linijkę według opisu w punkcie 1, na linijkę połóż kartkę tak, aby przykrywała ona część linijki leżącą na stole.
4.Uderz w wystawiającą część linijki, używając takiej samej siły jak poprzednio.
WYNIK DOŚWIADCZENIA:----------------------------
WYJAŚNIENIE OBSERWOWANEGO ZJAWISKA:------------------------

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T21:37:05+01:00
Wynik doświadczenia: linijka nie przykryta kartką podskoczy i upadnie na podłogę
natomiast linijka przykryta kartką zostanie na miejscu
Wyjaśnienie obserwowanego zjawiska: ciśnienie atmosferyczne nie pozwala kartce unieść się. Przy braku kartki ciśnienie atmosferyczne działające nalinijce jest prawie niezauważalne.
31 4 31